เลือกปูนแต่ละประเภท ให้ตรงกับการใช้งาน

เลือกปูนแต่ละประเภท ให้ตรงกับการใช้งาน

หลังจากวิกฤต COVID-19 รูปแบบการทำงานของสำนักงานต่างๆ คงเปลี่ยนไปเป็นแบบ Work from Home มากขึ้น องค์กรเห็นแล้วว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานลดลงเป็นอย่างมาก หากให้พนักงาน Work from Home ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร รวมถึงค่าเช่าที่จอดรถที่เคยจ่ายให้กับพนักงาน และจะเกิดธุรกิจ SME ในรูปแบบ Home Office มากขึ้น

จุดนี้เอง ที่ “ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” โดยเฉพาะผู้รับเหมารายย่อย

จะรุ่งอย่างคาดไม่ถึง เนื่องจาก “บ้าน” นับล้านหลัง! จะต้องถูก Renovate ใหม่ ปรับจาก “ที่อยู่อาศัย” เป็น “บ้านกึ่งสำนักงาน” นั่นเอง ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส สู้ๆ กันนะคะ

Cr. Salika knowledge sharing space

แชร์ให้เพื่อน