ทำไมช่างถึงเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ?

แล้วรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันการขนส่งปูนคอนกรีตมีการนำส่งปูนด้วยรถโม่ 6 ล้อ(บรรทุกคอนกรีตสูงสุด 2 คิว) และรถโม่ 10 ล้อ(บรรทุกคอนกรีตสูงสุด 5 คิว) สามารถตอบโจทย์หน้างานที่มีถนนเล็กมีสายไฟในระดับต่ำหรือแม้จะเป็นหน้างานที่เข้าถึงได้ยากและเหมาะสำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถวางหรือกองวัสดุส่วนผสมได้ ประหยัดเวลาในการเตรียมคอนกรีตมากขึ้น ไม่ต้องใช้จำนวนคนงานที่เยอะ จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

เนื่องด้วยยุคสมัยใหม่ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่รวดเร็วขึ้น และสามารถควบคุมส่วนผสมของคอนกรีตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เพราะการชั่งน้ำหนักควรใช้มิเตอร์คุณภาพสูง เพื่อให้ได้สัดส่วนที่แน่นอน สัดส่วนตามมาตรฐานถูกแบ่งออกเป็น สัดส่วน 1 : 1.5 : 3 จะเป็นงานเสาและโครงสร้าง, สัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเป็นงานพื้นและคาน,สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเป็นงานถนนและฐานราก โดยส่วนผสมประกอบไปด้วยปูน น้ำ วัสดุผสม(ทราย หินหรือกรวด)ถ้าช่างผสมด้วยตัวเองอาจมีการผสมที่มีสัดส่วนไม่ตรงตามมาตรฐาน

แชร์ให้เพื่อน