เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมสรุปราคาคอนกรีตผสมเสร็จที่ผู้รับเหมาควรรู้

ในปัจจุบัน คอนกรีตนับเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญกับงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถปรับปรุงส่วนผสมเพื่อให้ตรงกับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คอนกรีตจะเป็นวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมายกมาไว้เป็นอันดับหนึ่ง

พัฒนาการของคอนกรีต… สู่คอนกรีตผสมเสร็จ

ในช่วงยุคก่อนๆ หากผู้รับเหมาต้องการใช้คอนกรีต ผู้รับเหมาจะต้องสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีตมาผสมเพื่อใช้งาน ซึ่งยุ่งยากมากๆ ไหนจะต้องคำนึงถึงหลักการเลือกส่วนผสมเพื่อนำมาผสมเป็นคอนกรีตอีก โดยหลักการเลือกส่วนผสมเพื่อนำมาผสมเป็นคอนกรีต มีดังนี้

  • หลักการเลือกปูนซีเมนต์เพื่อนำมาผสมเป็นคอนกรีต คือ ควรเลือกปูนซีเมนต์ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เช่น งานโครงสร้างให้เลือกปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานก่อ-ฉาบให้เลือกปูนซีเมนต์สำหรับก่อ ฉาบ เท เท่านั้น
  • หลักการเลือกหินเพื่อนำมาผสมเป็นคอนกรีต คือ ควรเลือกใช้ชนิดหินที่หาได้ง่าย เช่น หินปูน โดยเม็ดหินจะต้องแข็งแกร่ง ไม่มีหินผุ เจือปน มีขนาดพอเหมาะ มีเหลี่ยมคมดี หินจะต้องสะอาด ไม่มีเศษดินหรือฝุ่นผง เจือปนมากเกินไป
  • หลักการเลือกทรายเพื่อนำมาผสมเป็นคอนกรีต คือ ควรเลือกใช้ทรายแม่น้ำหรือทรายบก ที่มีขนาดพอเหมาะ ขนาดเม็ดทรายไม่ละเอียดหรือหยาบจนเกินไป ทรายจะต้องสะอาด ไม่มีเศษดินหรือฝุ่นผง เจือปนมากเกินไป ห้ามใช้ทรายจากทะเล ชายหาด น้ำเค็ม น้ำกร่อย โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเป็นสนิม
  • หลักการเลือกน้ำเพื่อนำมาผสมเป็นคอนกรีต คือ ให้ใช้น้ำที่มีความสะอาด อาจเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงน้ำกร่อยและน้ำทะเลโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เหล็กเป็นสนิม

ทั้งนี้ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ในปัจจุบันผู้รับเหมาไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีตมาผสมเพื่อใช้งานอีกต่อไปแล้ว เพราะสมัยนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัยและใช้งานง่ายมากขึ้น นั่นก็คือ คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานพร้อมใช้งานนั่นเอง หรือที่เรียกกันติดปากว่า “คอนกรีตผสมเสร็จ”

วิธีการคำนวณคอนกรีตผสมเสร็จ / ตารางเมตร สำหรับมือใหม่

ข้อมูลการคำนวณด้านล่างนี้ จะเป็นข้อมูลการคำนวณสำหรับผู้รับเหมามือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อไปใช้งานเอง ที่ต้องการทราบว่าคอนกรีตผสมเสร็จ 1 คิว จะเทได้กี่ตารางเมตร 

  • หากคุณต้องการเทพื้นคอนกรีตที่มีความหนา 5 เซนติเมตร จะสามารถเทได้ประมาณ 20 ตารางเมตร 
  • หากคุณต้องการเทพื้นคอนกรีตที่มีความหนา 10 เซนติเมตร จะสามารถเทได้ประมาณ 10 ตารางเมตร 
  • หากคุณต้องการเทพื้นคอนกรีตที่มีความหนา 15 เซนติเมตร จะสามารถเทได้ประมาณ 6.6 ตารางเมตร
  • หากคุณต้องการเทพื้นคอนกรีตที่มีความหนา 20 เซนติเมตร จะสามารถเทได้ประมาณ 5 ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณอย่างคร่าวๆ เท่านั้น หากคุณต้องการตัวเลขที่เป๊ะกว่านี้ ควรสอบถาม หรือปรึกษากับทางผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญเรื่องคอนกรีตผสมเสร็จโดยตรง

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จที่ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อไปใช้งานควรรู้

ในเรื่องของราคาคอนกรีตผสมเสร็จจะไม่สามารถเจาะจงราคา หรือบอกปัดๆ แบบรวมๆ ได้ เพราะต้องเจาะจงแต่ละตัวสินค้าว่าผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อไปใช้งานต้องการสินค้าตัวไหน หรือใช้กับงานประเภทใด อีกทั้ง ในเรื่องของราคาคอนกรีตผสมเสร็จยังรวมไปถึงระยะเวลา และการขนส่งอีกด้วย เพราะคอนกรีตผสมเสร็จเป็นสินค้าที่ผลิตเมื่อต้องการใช้เท่านั้น ซึ่งจะมีระยะเวลาการหมดอายุเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงนับจากเวลาผลิต หลังจาก 2-3 ชั่วโมงนั้นแล้ว คอนกรีตผสมเสร็จจะเริ่มแข็งตัวและไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น การขนส่งจะต้องใช้รถโม่ปูนเท่านั้น ซึ่งถือเสมือนเป็นเครื่องจักรอย่างหนึ่งที่ต้องมีการโม่ไปในระหว่างการขนส่งเพื่อไม่ให้คอนกรีตผสมเสร็จแข็งตัว ดังนั้นราคาค่าขนส่งจะสูงกว่าอัตราค่าขนส่งรถบรรทุกธรรมดานั่นเอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ราคาคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นราคาของสินค้านั้นๆ + ราคาการขนส่งแบบด่วนนั่นเอง

ท้ายนี้ หากคุณสนใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อไปใช้งาน หรือในกรณีที่คุณเป็นผู้รับเหมาต้องการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในปริมาณเยอะๆ เราขอแนะนำเว็บไซต์ Mix-Easy เว็บไซต์สำหรับสั่งซื้อปูน และคอนกรีตผสมเสร็จออนไลน์ที่มีคุณภาพเลย ซึ่ง Mix-Easy จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญเกี่ยวกับปูนและคอนกรีตผสมเสร็จคอยให้คำปรึกษาคุณ แถม Mix-Easy ยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้ราคาดี ทำให้ลดต้นทุนการดำเนินการของคุณลงไปได้เยอะอีกด้วย 

แชร์ให้เพื่อน