อยากจะชักชวนทุกคนมาพูดคุยกันในภาษาคอนกรีต

หลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในวงก่อสร้าง ในบางครั้งท่านอาจจะต้องพูดคุยรายละเอียดกับทางช่าง เพื่อตัดสินสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ทำให้เรามักจะได้ยินคำศัพท์ต่างๆ เหล่านั้น แต่เอ๊ะ !!! ช่างเค้าพูดอะไรกัน ทุกท่านเคยสงสัยกันบ้างมั๊ยค่ะ วันนี้ทางมิกซ์ อีซี่ อยากมาบอกเล่า คำศัพท์ต่างๆ เหล่านั้น ให้ทุกท่านทราบถึง ชื่อ และ ความหมาย ให้ได้เข้าใจกัน

  • หน้างาน หรือไซต์งาน หมายถึง สถานที่ก่อสร้างนั้นๆ หรือ สถานที่ก่อสร้างที่กำลังกล่าวถึงอยู่ เราอยากจะแนะนำให้ทุกท่านส่งโลเคชั่นหน้างานให้กับมิกซ์ อีซี่ เพราะระยะทางการจัดส่งจะมีผลต่อการเลือกแพล้นสำหรับการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ และแพล้นสามารถไปดูหน้างานได้ก่อน เพื่อสำรวจว่าสามารถเข้าไปจัดส่งในบริเวณนั้นได้หรือเปล่า
  • แพล้นปูน หรือ แพล้น หมายถึง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เป็น สถานที่เอา ส่วนผสมต่างๆเช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์ น้ำ สารผสมเพิ่มเติม เช่น น้ำยากันซึม, น้ำยาที่ช่วยทำปูนแข็งตัวเร็ว และ น้ำยาอื่นๆ มารวมกัน แล้วกวนในเครื่องผสม หลังจากนั้นจึงเทใส่รถผสมคอนกรีต
  • รถโม่ รถปูน หมายถึง รถผสมคอนกรีต เป็นยานพาหนะที่จะนำคอนกรีตจากแพล้นปูนไปส่งยังหน้างานของลูกค้า โดยรถโม่ผสมคอนกรีตมี 2 ประเภท คือ

รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือรถโม่ใหญ่ นิยมใช้เป็นรถ 10 ล้อ ขนาดกว้าง 2.9 ม. ยาว 8.0 ม. สูง 3.8 ม.

รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็ก หรือรถโม่เล็ก นิยมใช้เป็นรถ 6 ล้อ ขนาดกว้าง 2.1 ม. ยาว 4.7 ม. สูง 2.43 ม.

  • โหลดปูน หมายถึง การสั่งให้โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็ต ผสมคอนกรีตใส่รถโม่ออกมาส่งยังหน้างาน หากช่างพูดว่า “โหลดออกมาเลย” นั่นก็หมายความว่า หน้างานพร้อมเทคอนกรีตแล้ว ผสมคอนกรีตออกมาจากแพล้นปูนได้เลย

  • การปล่อยรถปูน จะมีคำศัพท์ที่ทางแพล้นชอบใช้กันหลายคำ ตัวอย่าง เช่น

เทต่อเนื่อง หมายถึง ท่านสามารถแจ้งทางแพล้นได้ว่าต้องการให้รถเข้าต่อเนื่องแบบไปพร้อมกันหมดทุกคันหรือ ให้เข้าต่อเนื่องแบบทิ้งระยะห่างต่อคันเท่าๆกัน  ซึ่งข้อควรระวังในการแจ้งปล่อยรถ คือ ปูนที่โหลดออกจากแพล้นจะมีอายุอยู่เพียง 2 ชั่วโมง ถ้าเทช้ากว่านั้นปูนจะแห้งติดโม่ ซึ่งการเทต่อเนื่องเหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการเทปูนในครั้งเดียวแล้วค่อยทำงานส่วนอื่นต่อ เช่น การเทพื้น เทถนน เป็นต้น

รถวน หมายถึง หน้างานนั้น แพล้นจะใช้รถเพียง 1 คัน สำหรับการให้บริการ เมื่อรถส่งปูนเรียบร้อย รถคันเดียวกันก็จะวิ่งกลับมาที่แพล้น เพื่อโหลดปูนใหม่อีก และนำไปส่งให้กับท่าน ซึ่งเหมาะกับหน้างานที่ต้องการเวลาทำงานให้พร้อมก่อนที่จะมีการเทปูนในรอบถัดไป โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่ว่โมงในการวนกลับเข้ามาหน้างานอีกครั้ง

คิวรอ หมายถึง การแจ้งสั่งคอนกรีตกับแพล้น ว่าอาจจะมีการสั่งโหลดคอนกรีตเพิ่ม ทางแพล้นจะจัดเตรียมรถไว้รอสำหรับการสั่งโหลดเพิ่ม1คัน เพื่อให้งานคอนกรีตมีความต่อเนื่อง บางหน้างานอาจต้องสั่งเผื่อไว้ในกรณีที่อาจมีใช้เกินจากที่คำนวนไว้

  • คิว หมายถึง คิวบิกเมตร ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Cubic metre แปลว่าลูกบาศ์กเมตรนั่นเอง ดังนั้นถ้าจะสั่ง คอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 5 คิว หมายความว่าจะได้คอนกรีตผสมเสร็จปริมาตร 5 ลูกบาศ์กเมตร
  •  Strength หรือ สเตร็ง ที่ช่างมักชอบพูดๆกัน หมายความว่า กำลังอัด หรือกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ซึ่งจะมี 2 หน่วย คือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (KSC) และ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm2) โดยทั่วไปในประเทศไทยจะนิยมใช้ KSC มากกว่า เช่น บอกว่า Strength 240 จะหมายถึง กำลังอัด 240 KSC
  •  Cube และ Cylinder ในเมืองไทยใช้มาตรฐานทางฝั่งอเมริกา แต่การอ้างอิงกำลังรับแรงอัด มักจะใช้ทั้ง 2 ระบบ คือ อเมริกา (Cylinder: ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube: ลูกบาศก์)

คอนกรีต กำลังอัด 280 ksc (Cylinder) หมายถึง คอนกรีตที่มีกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก” (อ้างอิงอเมริกา)

– คอนกรีตกำลัง อัด 280 ksc (Cube) หมายถึง คอนกรีตที่มีกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์” (อ้างอิงอังกฤษ)

  • ลูกปูน หมายถึง ก้อนตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งโดยปกติมีสองรูปแบบคือ แบบทรงลูกบาศก์ และทรงกระบอก ถ้าเป็นแบบทรงลูกบาศ์กจะมีขนาดด้านละ 15 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นทรงกระบอกจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และความสูงอยู่ที่ 30 เซนติเมตร

            ภาษาคือ เครื่องมือที่เราใช้สื่อสารกัน และถ้าเราสามารถพูดคุยกันด้วยภาษาเดียวกัน จะทำให้การทำงานระหว่างกันมีความราบรื่นมากขึ้น

แชร์ให้เพื่อน