ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของ “คอนกรีต”

บ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์ ในยุคก่อนนั้นวัสดุที่นิยมนำมาสร้างบ้านเรือนอาจเป็นไม้ที่หาได้ง่าย แต่ในปัจจุบัน บ้านเรือนที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นล้วนสร้างมาจากคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลการก่อสร้างจึงเปลี่ยนจากวัสดุที่ต้องใช้เวลาอย่างไม้มาเป็นส่วนผสมสังเคราะห์ที่สร้างได้ตลอดเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าคอนกรีตที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของบ้านเรานี้มีความเป็นมาอย่างไร บทความจากนี้จึงจะมาเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของคอนกรีตตั้งแต่ส่วนผสมในอดีตจนถึงปัจจุบัน

คอนกรีต คืออะไร และมาจากแห่งหนไหน ?

คอนกรีต เป็นสถานะหนึ่งของการผสมกันของปูนซีเมนต์ น้ำ และวัสดุผสมอื่นๆ อย่างกรวด หิน หรือทราย ซึ่งคอนกรีตนั้นอาจเรียกได้อย่างง่ายๆ ว่าเป็นปูนที่เพิ่มความแข็งแรงจากการแข็งตัวนั่นเอง โดยคอนกรีตมีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นได้ชัดจากสิ่งก่อสร้างของกรีกโรมันที่มีการใช้คอนกรีตอยู่อย่างแพร่หลาย โดยในยุคแรกของการใช้คอนกรีตนั้น จะมีส่วนผสมเพียงปูนกับหิน ดิน ทราย กรวด และน้ำ มีหลักการคืออาศัยการที่ปูนทำปฏิกริยาไฮเดรชั่นกับน้ำและเพิ่มความแข็งแรงด้วยหิน ดิน หรือทรายเท่านั้น สิ่งก่อสร้างในอดีตที่จะเห็นคอนกรีตได้อย่างชัดเจนเช่น โคลอสเซี่ยมที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี ซึ่งมีการผสมคอนกรีตเข้ากับหิน เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความแข็งแรงและยังคงตั้งอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตนั้น การสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตมักใช้กับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และมีความสำคัญ แต่ยังไม่มีความแพร่หลายต่อบ้านเรือนมากนัก แต่เนื่องจากคุณสมบัติหลักของคอนกรีตในงานก่อสร้างคือความแข็งแรงที่ทนแรงอัดได้มาก แรงอัดคือแรงที่กระทำจากภายนอกและสามารถมีผลต่อการเปลี่ยนรูปของสิ่งของได้ ซึ่งเมื่อคอนกรีตสามารถทนแรงอัดได้มาก จึงหมายความว่าคอนกรีตยากต่อการเปลี่ยนรูป เป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงและทนทานเพราะต้องสามารถต้านแรงกระแทก ลม หรือแรงจากสิ่งรอบข้างได้ดี เมื่อเวลาผ่านไป คอนกรีตจึงถูกนำมาใช้กับการก่อสร้างหลายประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะกับอาคารบ้านเรือน ที่เปลี่ยนจากการใช้ไม้มาเป็นการผสมคอนกรีตแทน

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่อาคารเท่านั้นที่มีการใช้คอนกรีต แต่ได้มีการผสมสารเคมีอื่นๆ ลงไปในคอนกรีตจนได้คุณลักษณะที่หลากหลายนอกเหนือไปจากความแข็งแรงคงทน เช่นการเพิ่มคอนกรีตเสริมแรงหรือคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำให้คอนกรีตนั้นมีสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าคอนกรีตในยุคแรกๆ การผสมคอนกรีตประเภทนี้จึงสามารถนำไปสร้างสะพานได้ด้วยเช่นกัน

สูตรการผสมคอนกรีตแบบเบื้องต้น

ในการผสมคอนกรีตมีการปรับสูตรมาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมีสูตรในการผสมคอนกรีตเบื้องต้นสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่ 3 สูตร โดยมีอัตราส่วนในการผสมปูนต่อทรายต่อหินคือ สูตรสัดส่วน 1 : 1.5 : 3 สูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับสร้างงานเสาหรืองานโครงสร้าง สูตรสัดส่วน 1 : 2 : 4 จะเป็นการปูพื้น สร้างพื้นหรือคาน เพราะต้องใช้ความหนาแน่นมาก ทนแรงและน้ำหนักได้มาก ส่วนสูตรสัดส่วนสุดท้ายคือ สัดส่วน 1 : 2.5 : 4 จะเป็นการสร้างงานจำพวกถนน หรือการวางฐานรากที่ต้องการความหนาแน่นสูงสุด เน้นที่การรับน้ำหนักและความคงทน นอกเหนือจากนี้อาจมีการเติมสารเคมีต่างๆ เข้าไปตามความต้องการหรือการออกแบบของแต่ละที่

จึงจะเห็นได้ว่า คอนกรีตมีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเริ่มผสมเพียง ปูน เข้ากับหิน ทรายหรือกรวดด้วยน้ำ เมื่อยุคสมัยผ่านไปได้พัฒนาจากการใช้คอนกรีตในงานขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้กับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มากขึ้น เพิ่มการเติมสารเคมีหรือการปรับปรุงสัดส่วนอย่างละเอียดกว่าเดิมให้สามารถประยุกต์ใช้กับการใช้งานได้หลากหลาย จนอาจกล่าวได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคำนวณการใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพราะหากพลาดแล้วก็อาจทำให้บ้านเรือนของเรานั้นไม่มีความแข็งแรงเพียงพอและเกิดปัญหาตามมานับไม่ถ้วน โครงสร้างที่ดีจึงเริ่มตั้งแต่การเลือกปูนจากแหล่งที่ไว้ใจได้ อย่างผู้เชี่ยวชาญด้านปูนคอนกรีตคิวมิกซ์ ที่ให้การบริการจำหน่ายปูนคุณภาพดี สามารถไว้วางใจได้และพร้อมให้คำปรึกษาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำและเลือกสรรแต่ปูนที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้า คอนกรีตคิวมิกซ์จึงเป็นแหล่งการเลือกหาปูนคุณภาพดีเพื่องานคอนกรีตที่มั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมกับความต้องการ

แชร์ให้เพื่อน