การเลือกใช้คอนกรีตประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้ได้คุณภาพของงานที่ดี

คอนกรีตผสมเสร็จถือเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกัน คือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม ( หิน ทราย หรือ กรวด) และน้ำ ซึ่งในที่นี้อาจจะมีสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไปสำหรับคุณสมบัติด้านอื่น ที่มีการผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน และนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง โดยมีการเทลงตามแบบหล่อรูปร่างหน้าตัดต่างๆ ตามต้องการ สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จประเภทต่างๆนี้ จะเน้นคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ ซึ่งการที่จะให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่ดีนั้น จะต้องประกอบไปด้วยการเลือกใช้คอนกรีตประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการก่อสร้างงาน จึงจะได้คุณภาพของงานที่ดี

คอนกรีต ซีแพค (cpac)

เป็นคอนกรีตคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ที่ได้รับการออกแบบส่วนผสมจากทีมวิศวกรซีแพค เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน พร้อมการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด สำหรับคอนกรีตมาตรฐานซีแพคถูกออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีตจะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะต้องใช้เวลา 28 วันนับตั้งแต่วันผลิต) ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น ในการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จถือเป็นการลดปัญหาของโครงสร้างที่เกิดจากส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และมีกำลังอัดที่ไม่ได้มาตรฐานจากการผสมคอนกรีตเอง

คุณสมบัติของคอนกรีต

  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)
  • มีค่ายุบตัวถึง 3 ระดับ ให้เลือกใช้ตามลักษณะโครงสร้าง และวิธีการเทคอนกรีต ดังต่อไปนี้

1) 7.5 +/- 2.5ซม.    2) 10.0 +/- 2.5ซม.    3) 12.5 +/- 2.5ซม.

  • สามารถลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดเป็นไปตามที่ออกแบบไว้

เหมาะสำหรับโครงสร้างใด

เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างโดยทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก และพื้น เป็นต้น ซึ่งคำแนะนำในการเลือกใช้งานและข้อควรระวังสำหรับโครงสร้างพื้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ กำลังอัด 240 KSC เหมาะสำหรับงานพื้นภายใน , กำลังอัด 280 KSC เหมาะสำหรับงานพื้นภายนอก และกำลังอัด 350 KSC เหมาะสำหรับงานพื้นที่ต้องการขัดมัน และควรมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น

คอนกรีต อินทรี (insee)

เป็นคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจากวัตถุดิบที่คัดคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละโครงการ โดยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาปันต่างๆ อย่างมากมาย สำหรับคอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไปและคอนกรีตปั๊มอินทรีนี้ เป็นคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจากวัตถุดิบที่ถูกคัดคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM C33 โดยคอนกรีตชนิดนี้จะถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป เช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกสูง งานถนน พื้นโรงงาน และลานจอดรถ เป็นต้น

คุณสมบัติของคอนกรีต

  • มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่าการพัฒนากำลังที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโครงสร้างโดยทั่วไป ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกตั้งแต่ Lean คอนกรีตจนถึงกำลังอัด 450 กก./ตร.ซม ที่ค่าความยุบตัวขนาดต่างๆตามที่ต้องการ เช่น
  • ประเภทงานเทรองพื้นก่อนลงเหล็กเสริม เลือกใช้ลักษณะคอนกรีตหยาบ
  • ประเภทงานอาคารขนาดเล็ก บ้าน ทาวน์เฮาส์ เลือกใช้ลักษณะคอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำ (180, 210, 240 KSC)
  • ประเภทงานอาคารขนาดกลาง, เททับหน้าพื้นสำเร็จรูป เลือกใช้ลักษณะคอนกรีตที่มีกำลังอัดปกติ (240 – 280 KSC)
  • ประเภทงานอาคารขนาดใหญ่,พื้น Post Tention เลือกใช้ลักษณะคอนกรีตที่มีกำลังอัดแรงค่อนข้างสูง (280 – 450 KSC)

เหมาะสำหรับโครงสร้างใด

เหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป เช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกสูง งานถนน พื้นโรงงาน เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้น คานสะพาน เสาไฟฟ้า และอื่นๆ ที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่าการพัฒนากำลังที่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ จึงทำให้การรักษาฐานลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยทางเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจในด้านการบริการ จากการหาปูนผสมเสร็จให้ได้ตามสเปค จัดส่งตรงตามเวลาที่ต้องการ มั่นใจว่าเรากล้าให้ราคาที่ถูกและดีที่สุดอย่างแน่นอน

แชร์ให้เพื่อน